مرحبا

MARHABA.

I'M A FILM MAKER, PICTURE TAKER
                  AND CONTENT CREATOR   
 

IN THE OASIS OF DUBAI, UAE.

 

I LOVE TO TELL STORIES.                

                LET'S TELL YOURS.

Screen Shot 2020-07-15 at 8.07.22 AM.png
Screenshot 2020-07-07 at 10.59.38.png
Screen Shot 2020-07-15 at 7.38.40 AM.png
Screen Shot 2020-07-15 at 7.52.31 AM.png
Screen Shot 2019-04-30 at 2.50.16 PM.png
Screen Shot 2019-06-05 at 12.43.05 PM.pn
Screen Shot 2019-04-29 at 5.00.04 PM.png
Screen Shot 2020-07-15 at 8.26.41 AM.png
Screen Shot 2019-04-30 at 3.22.16 PM.png
Screen Shot 2019-04-30 at 2.28.48 PM.png
Screen Shot 2019-06-05 at 12.53.03 PM.pn
Screen Shot 2019-04-30 at 3.44.47 PM.png

© BRETT TURNER ALL RIGHTS RESERVED

I also have a verified portfolio on Twine if you prefer to go through them. Visit https://www.twine.fm/BrettTurner
 
Brett Turner Freelance Videographer & Photographer   Media City, Dubai, UAE